Bia vom Ostetal

V:Hraunar fra Hrosshaga
M:Bibi vom Ostetal
geb. 19.7.2018


Bylgja vom Ostetal

V: Tigull fra Kleiva
M: Biblia vom Ostetal

geb. 7.7.2018


Hamingja vom Ostetal

V: Odinn vom Habichtswald
M: Hatid fra Kommu

geb. 24.4. 2018